ברוך אתה ה ‘אלוהינו מלך העולם, אשר העניק לנו חיים, נגרם לנו, אפשרו לנו להגיע לאירוע.
Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who has granted us life, sustained us, and enabled us to reach this occasion.
Chag Sameach from Tal Beauty!
XOXOX

ברוך אתה ה ‘אלוהינו מלך העולם, אשר העניק לנו חיים, נגרם לנו, אפשרו לנו להגיע לאירוע.

Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who has granted us life, sustained us, and enabled us to reach this occasion.

Chag Sameach from Tal Beauty!

XOXOX